Menu

地藏菩萨灵感录,刺血绘地藏菩萨像灵感黄大仙精准资料大全

刺血绘地藏菩萨像灵感

黄大仙精准资料大全,刺血绘像灵感

唐代雍州鄂县,有个姓李的女居士,平时持斋奉佛,很有信德。在她家中供奉的木雕地藏菩萨像,高一尺六寸,甚为灵异。她家有个五十多岁的婢女,怀着邪见,不信正法。
一天,趁她外出,这婢女把菩萨像拿出门外丢到荒野中去。李居士回家,不见菩萨像,哭着到处寻找,忽然看见野外草地上在放光。她循着光芒出现的地方去一看,原来就是失去的菩萨雕像在放光,于是高高兴兴地迎请回家,但并不知是婢女干的事。
第二天,这婢女忽然昏迷,不省人事,当她苏醒过来的时候,她哭着忏悔,诉说自己到幽冥地府的经过:“我死去时,看见两个骑马的官员,念着官府的命令,说我毁辱圣像,已经犯下大罪。他们把我绑去见阎王,受到阎王的严历训斥,并说应发到大地狱中受苦。这时有一位和尚来到堂上,阎王见了,立即下座,恭敬迎接。他问和尚有什么事。和尚说:“这人是我施主家的婢女,她虽讨厌我的像,但我怜悯她的无知,并不想舍弃她,赐还她的寿命。”阎王说:“就照师父的吩咐办吧!”我听后,心里非常愧悔,不觉脱口高呼:“南无地藏大菩萨!”这时,看见堂上的其他罪人,随着声音所到,枷锁自行脱落。和尚就拉着我的手走出堂外,我也便苏醒过来了。

刺血绘地藏菩萨像灵感圣子记
甘肃泰安成复初居士,自十六七岁即受程朱遗误,以辟佛老为己任。所居偏僻,无弘法高僧可亲近,遂以程朱所说为至理名言。从兹辄依其说以辟佛老,于佛老之所以,实绝无所知也。民国十六年,右目起翳,不能睹物,至二十年,左目亦然。初则犹谓天道无知,继乃大悟己见悖谬。与其子极力忏悔,痛改前非,皈依印光大师,力修净行。效了凡之立命,法净意之革心,虽得心地光明,仍旧目睛昏翳。乃自作文发愿忏悔,其子净念居士,刺血画佛,以朱写经,又蒙持松上师遥传密咒,朝夕持诵。及乙亥冬月十七,早起焚香念诵,功课将毕,天甫微曦,礼拜各尊圣号。至大愿地藏菩萨之际,菩字出口,萨字尚未吐出,忽睹佛前金光一晃,有如电烁长空,从此后目能见物矣。

甘肃泰安成复初居士,自十六七岁即受程朱遗误,以辟佛老为己任。所居偏僻,无弘法高僧可亲近,遂以程朱所说为至理名言。从兹辄依其说以辟佛老,于佛老之所以,实绝无所知也。民国十六年,右目起翳,不能睹物,至二十年,左目亦然。初则犹谓天道无知,继乃大悟己见悖谬。与其子极力忏悔,痛改前非,皈依印光大师,力修净行。效了凡之立命,法净意之革心,虽得心地光明,仍旧目睛昏翳。乃自作文发愿忏悔,其子净念居士,刺血画佛,以朱写经,又蒙持松上师遥传密咒,朝夕持诵。及乙亥冬月十七,早起焚香念诵,功课将毕,天甫微曦,礼拜各尊圣号。至大愿地藏菩萨之际,菩字出口,萨字尚未吐出,忽睹佛前金光一晃,有如电烁长空,从此后目能见物矣。

地藏菩萨灵感录–闻声脱械

女主人听了婢女亲口的诉说以后,更加恭敬这尊圣像,全县的人,因此都发起信仰心。

标签:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图